Kenmerken van een goede coach

In mijn vorige blog stond een filmpje waarin werd uitgelegd wat coachen is. Nu dat duidelijk is, komt de volgende vraag… waar kan ik op letten bij het kiezen van een coach.

De belangrijkste eigenschappen van een goede coach:
Een goede coach heeft een erkende opleiding in coaching doorlopen
Coaching is een vak, geen hobby. In een coachingsopleiding krijgen coaches de middelen aangereikt om een goed coachingsgesprek te houden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat een goed coachingsgesprek aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Met een opleiding weet je zeker dat je coach in staat is gebleken succesvol te coachen volgens de daarvoor geldende criteria.

Een goede coach oordeelt niet
Er is geen goed of slecht. Het enige dat telt, is wat de cliënt er aan heeft.
Het gaat er niet om wat de coach vindt, het gaat erom of het voor de cliënt werkt.
Een goede coach zal nooit zeggen: ‘Dat moet je niet doen.’ Hij zal vragen: ‘Wat vind jij ervan?’ ‘Werkt dit voor jou?’

Een goede coach stelt je de vragen die je doen nadenken
Het lijkt eenvoudig om goede vragen te stellen, maar dat is het zeer zeker niet. Een goede vraag komt op het juiste moment en helpt je verder. Het is díe vraag die je doet nadenken. Een vraag waar je nog niet eerder over hebt nagedacht of die niemand je ooit zo gesteld heeft en die de kern van het probleem benoemt. Alleen met goede vragen vind je goede oplossingen.

Een goede coach vraagt op een vriendelijke manier door tot hij bij de kern komt
Een goede coach vraagt door tot de essentie. Alleen met doorvragen kom je bij het punt waar details er niet meer toe doen en bijzaken niet meer relevant zijn. Op dit punt kunnen er wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Je kunt uren praten zonder tot een oplossing te komen. Dit is wat je vaak doet met vrienden of familie. Een goede coach gaat door tot de kern van het probleem en begeleidt je van daaruit naar een oplossing.

Een goede coach is oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig
Iemand die jou niet boeiend vindt, is ook niet in staat om je te coachen. Een goede coach is nieuwsgierig naar je beweegredenen en wilt weten wat jou drijft. Zonder deze nieuwsgierigheid komt een coach er nooit achter waarom je bepaalde dingen doet en kan hij je ook niet begeleiden naar een oplossing. Interesse in de mens is een van de belangrijkste eigenschappen die een coach heeft.

Een goede coach heeft passie voor zijn vak en menselijke ontwikkeling
Coaching is een passie. Coaching is meer dan alleen maar werk en zeker geen trucje. Een goede coach is zijn hele leven bezig met zelfontwikkeling en kan deze ervaring delen met anderen. Hij is blijvend geïnteresseerd in menselijk ontwikkeling, geluk en succes. Hij ziet het helpen van anderen op deze gebieden meer als een roeping dan als een baan.

Een goede coach werkt op basis van wederzijds respect
Respect is de basis van elk coachingstraject. Er moet gelijkwaardigheid zijn tussen coach en cliënt. De coach heeft veel respect voor een ander en zal niet onzorgvuldig omgaan met de emoties van cliënten. Hij vraagt dit respect ook van de cliënt. Respect betekent rekening houden met elkaar en de ander benaderen vanuit de wetenschap dat hij of zij net zoveel waard is als jezelf.

Een goede coach geeft nooit informatie over het gesprek aan derden
Coaching is uiterst vertrouwelijk. Alle gesprekken worden gevoerd tussen de coach en de cliënt en worden nooit openbaar gemaakt. Het kan zijn dat de coach met een collega wil overleggen over een bepaalde situatie, maar in dit geval worden geen namen genoemd en alleen de situatie beschreven.
Vertrouwelijkheid is de basis van coaching en zonder dit is een goede coachingsrelatie niet mogelijk. Een goede coach zorgt ervoor dat alle informatie geheim blijft.

Een goede coach houdt de focus en geeft structuur aan het gesprek
In coaching wordt niet vrijblijvend over een onderwerp gepraat. Je schakelt een coach in omdat je oplossingen en antwoorden wilt. Dit houdt in dat er een duidelijke structuur in een gesprek moet zitten, ook al lijkt dat soms niet zo. De taak van de coach is om de focus te houden en niet te ver af te dwalen. Ook moet een coach zorgen dat aan het begin van het gesprek een duidelijk doel wordt gesteld. En aan het einde van het gesprek een samenvatting wordt gegeven met een conclusie en zo nodig een actieplan.

 

Andere kenmerken van een goede coach:

  • – Heeft 100% aandacht voor jou;
  • – Motiveert op momenten dat jij het even niet meer ziet zitten;
  • – Is aangesloten bij een beroepsvereniging;
  • – Heeft levenservaring en kan relativeren
  • – Houdt zijn mening voor zich, tenzij er om wordt gevraagd;
  • – Is altijd ondersteunend en positief;
  • – Begeleidt je in het vinden van een oplossing die voor jou werkt.

Tenslotte nog een heel belangrijke: zorg dat het klikt met je coach. Als er geen klik is, kun je jezelf nooit volledig openstellen voor het coachingstraject en de gesprekken die jullie gaan voeren.

Wat zijn jouw ervaringen met coaches? Voldeden ze aan bovenstaande onderwerpen? Ik lees je reactie graag.

Hartelijke groet,

Tessa

Meer lezen? Over persoonlijke ontwikkeling, coaching en alles wat daarmee samenhangt? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je automatisch bericht wanneer ik weer een blog heb geschreven.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *